Huurverlaging 2023

Voor dit jaar geldt de wet Eenmalige Huurverlaging 2023. Huurders van een sociale huurwoning met een lager inkomen, kunnen in 2023 een huurverlaging krijgen naar €575,03. 

Voor meer informatie of hulp bij de aanvraag, kan je terecht bij een buurtteam in jouw wijk. Voor het dichtstbijzijnde buurtteam zie www.buurtteamamsterdam.nl

Wanneer krijg je een huurverlaging?
Als je een sociale huurwoning huurt met een huur hoger dan €575,03 en je inkomen lager is dan 120% van het minimuminkomen. Hieronder zie je welke huishoudens hiervoor in aanmerking komen.

 • Eenpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 23.250 
 • Eenpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 24.600
 • Meerpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 30.270*
 • Meerpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 32.730*

* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoonshuishoudens.  

Huurders met een laag inkomen in 2021
Als je recht hebt op huurverlaging, dan moet je schriftelijk een aanvraag doen bij Lieven de Stad. Als je aanvraag wordt toegekend dan gaat de verlaging in op de eerste dag van de 2e maand in. Als je in mei een voorstel krijgt, gaat de huurverlaging in op 1 juli.

Huurverlaging is ook mogelijk als je later een lager inkomen krijgt
Je moet dan wel op 1 maart 2023 al huurder van ons zijn. Op het moment van je aanvraag wordt gekeken naar het inkomen van de laatste zes aaneensluitende maanden. Dat inkomen rekenen wij om naar een jaarinkomen. Als je inkomen lager is dan de inkomensgrenzen in de opsomming hieronder, dan kun je bij ons een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit kan van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2024. 

 • Eenpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 23.250 
 • Eenpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 24.600
 • Meerpersoonshuishoudens (geen AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 30.270*
 • Meerpersoonshuishoudens (wel AOW) die in 2021 een inkomen hadden tot en met € 32.730*

* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoonshuishoudens.  

Veelgestelde vragen

Welke gegevens hebben wij van jouw nodig?

1) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de samenstelling van het huishouden.

2) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent het inkomen van het huishouden. Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:

 • De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle huurders, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op:
  • inkomen uit arbeid en/of uitkering
  • vakantiegeld (ja/nee, hoogte)
  • eventuele 13e maand
  • eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten

3) Bij te voegen bewijsstukken:

 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook / uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook / uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
  • een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden(niet uit loondienst / uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:
  • een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.
 • Meest recente inkomensverklaring formulier (IB60)