Privacybeleid

Lieven de Stad B.V. respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders. Als verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders nodig. We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.

We doen niet aan profilering. In ons privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor meer informatie, klik hier voor ons privacybeleid.