Huurcontract

Opzeggen van het huurcontract

Huur je een woning, parkeerplek of bedrijfsruimte van Lieven de Stad en wil je de huur opzeggen? Voor een woning of parkeerplek hanteren wij een opzegtermijn van één maand. Je kan de huur elke dag van de maand opzeggen, maar je laatste huurdag mag niet in een weekend of op een feestdag vallen. 

Voor een bedrijfsruimte gelden er andere afspraken. Controleer in je huurcontract wat de voorwaarden zijn.

Veelgestelde vragen

Waar moet uw huuropzegging aan voldoen?

De huuropzegging moet door alle huurders ondertekend zijn en gaat in op de dag dat wij je verzoek ontvangen. In de huuropzegging moeten de volgende gegevens staan:

  • Je naam
  • Het adres van de woning / parkeerplek / bedrijfsruimte waarvan je de huur wilt opzeggen
  • Gewenste laatste huurdag
  • Je nieuwe adres

Na de opzegging ontvang je binnen 2 werkdagen een bevestiging van ons en maken wij een afspraak met jou voor een voorinspectie. Tijdens de voorinspectie bekijkt een medewerker van Lieven de Stad samen met jou de woning en bespreekt hoe je de woning bij de eindinspectie moet achterlaten.

Moet ik zelf aangebrachte voorzieningen verwijderen?

Of je de voorzieningen bij huureinde moet verwijderen hangt af van verschillende zaken. De medewerker van Lieven de Stad zal tijdens de voorinspectie hier afspraken met jou over maken.

Ik kan de ruimte niet volgens afspraak opleveren

Als je na het opzeggen van de huur niet meewerkt aan de voor- of eindinspectie of als je de ruimte bij huureinde niet volgens afspraak oplevert dan wordt je door ons in gebreke gesteld. Lieven de Stad zal dan de benodigde werkzaamheden uitvoeren en de kosten hiervan bij jou in rekening brengen.

Wat wordt er bij de eindinspectie gedaan?

Op of rond de laatste huurdag vindt er een eindinspectie plaats. Een medewerker van Lieven de Stad controleert dan of je de woning volgens de gemaakte afspraken achterlaat. Na de eindinspectie lever je alle sleutels in. Als er sleutels ontbreken, dan wordt dit bij jou in rekening gebracht.

Ik heb een waarborgsom betaald, wanneer wordt deze aan mij overgemaakt?

Als je de ruimte op de datum van de huureinde volgens afspraak hebt opgeleverd, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen aan jou overgemaakt.