Huurverlaging 2024

In 2023 hebben huurders die in 2021 een lager inkomen dan 120% van het minimuminkomen hadden, automatisch een huurverlaging gekregen. Tot en met 30 december 2024 kun je zelf een huurverlaging aanvragen als je inkomen de afgelopen zes maanden is gedaald. Het gaat om een huurverlaging naar €577,91.

Wanneer is huurverlaging aanvragen mogelijk?

 • Je bent vanaf 1 maart 2023 of eerder al huurder van ons.
 • Je hebt in 2023 niet al een huurverlaging gehad volgens de wet Eenmalige huurverlaging 2023. Dit was een huurverlaging naar €575,03.
 • Je betaalt in 2024 meer dan €577,91 aan kale huur.
 • Je hebt gezamenlijk een laag inkomen.

We kijken op het moment van je aanvraag naar het inkomen van de laatste zes aaneensluitende maanden. Als je inkomen lager of gelijk is dan de inkomensgrenzen in de opsomming hieronder, dan kun je bij ons een eenmalige huurverlaging aanvragen. Dit kan tot en met 30 december 2024.

 • Eenpersoonshuishoudens (geen AOW) met een inkomen tot en met € 12.420
 • Eenpersoonshuishoudens (wel AOW) met een inkomen tot en met € 13.215
 • Meerpersoonshuishoudens (geen AOW) met een inkomen tot en met € 16.185*
 • Meerpersoonshuishoudens (wel AOW) met een inkomen tot en met € 17.575*

* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoonshuishoudens.
 

Veelgestelde vragen

Welke gegevens hebben wij van jouw nodig?

1) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de samenstelling van het huishouden.

2) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring omtrent het inkomen van het huishouden. Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:

 • De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle huurders, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op:
  • inkomen uit arbeid en/of uitkering
  • vakantiegeld (ja/nee, hoogte)
  • eventuele 13e maand
  • eventuele inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten

3) Bij te voegen bewijsstukken:

 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook / uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook / uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
  • een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden(niet uit loondienst / uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:
  • een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.
 • Meest recente inkomensverklaring formulier (IB60)