Huurspecificatie

Huurprijs en woning waardering

De huur die je betaalt wordt bepaald door verschillende onderdelen: de netto huurprijs, de servicekosten en de huurverhoging. Om de kwaliteit van een woning te bepalen en daar punten aan toe te kennen, kijken we naar de woningkenmerken als:

  • Oppervlakte
  • Energielabel
  • Voorzieningen in de woning
  • WOZ- waarde van de woning
  • Woonomgeving

Servicekosten

Jaarlijks ontvang je een overzicht van de betaalde voorschotten en de werkelijk gemaakte servicekosten. Heb je teveel betaald? Dan krijg je geld terug. Waren de werkelijke servicekosten hoger? Dan moet je bijbetalen. De eindafrekening vindt plaats tussen eind maart en eind juni. Je ontvangt dan een brief met een overzicht van diensten waarvoor je betaalt. Heb je op het moment van deze afrekening een huurachterstand, dan verrekenen we het te ontvangen bedrag met de nog openstaande betaling. Wanneer je een deel van het jaar een woning huurt betaal je alleen servicekosten over die periode.

Heb je vragen over de eindafrekening? Neem dan contact met ons op.

Aanpassen voorschotten
We proberen voorschotten zo te berekenen dat je niets hoeft bij te betalen. Per jaar bekijken we of aanpassingen nodig zijn. Elektrakosten kunnen bijvoorbeeld veranderen door schommelende energieprijzen. Mocht er een aanpassing in de voorschotten nodig zijn, dan doen we dit zoveel mogelijk met de jaarlijkse huurverhoging.